Rådgivende folkeavstemning 26. september 2016

Kommunereform - Klikk for stort bilde

Halsa kommunestyre vedtok den 25. august 2016 å gjennomføre ny rådgivende folkeavstemning.

Vedtaket:

  1. Halsa kommune avvikler ny rådgivende folkeavstemning, slik innbyggerinitiativet ønsker
  2. Dette forutsetter at både Halsa/Surnadal, Halsa/Hemne/Snillfjord (deler) og Halsa som egen kommune er med som voteringsalternativer
  3. Kommunestyret vil ikke ta sak vedrørende ny kommunestruktur opp til ny behandling


Intensjonsavtalene

Det er reforhandlet en intensjonsavtale mellom Halsa, Snillfjord og Hemne. I tillegg er det forhandlet fram en intensjonsavtale mellom Halsa og Surnadal. Det er disse to avtalene, sammen med Halsa videre som egen kommune, som ligger til grunn for ny rådgivende folkeavstemning. Intensjonsavtalene finner du i sin helhet her:

Intensjonsavtale mellom Halsa, Snillfjord og Hemne (PDF, 681 kB)

Intensjonsavtale mellom Halsa og Surnadal (PDF, 505 kB)

Avtalene ligger også tilgjengelig ved servicekontoret og på butikkene i kommunen (fra 6. september).

Kortversjon av intensjonsavtalene (PDF, 314 kB)

Halsa som egen kommune (Telemarksforsknings rapport) (PDF, 5 MB)


Rådgivende folkeavsteming
 

Hvem kan stemme?

Alle velgere som har stemmerett ved et kommunevalg i Halsa kommune har stemmerett ved folkeavstemningen. I tillegg kan alle 16- og 17-åringer stemme, det vil si alle som fyller 16 år innen utgangen av 2016.


Stemmested og tidspunkt på valgdagen

Valglokalene har åpent fra klokken 13:00 - 20:00

Du kan avgi stemme på:

  • Stornaustet
  • Halsa rådhus
  • Lerviklandet grendahus

Ta med legitimasjon!


Forhåndsstemming

Fra 12. september fram til 26. september er det mulig å forhåndsstemme ved servicekontoret på Halsa rådhus på hverdager fra klokken 08:00 - 15:30. Det vil også være mulighet for å forhåndsstemme lørdag 24. september klokken 10:00 - 13:00 på samme sted.

Ta med legitimasjon!


Stemme ved institusjon

Det tilbys forhåndsstemming ved Halsa sykehjem. Dette vil bli kunngjort på stemmestedet.


Hjemmestemming

Det vil bli organisert mulighet for hjemmestemming for de som på grunn av sykdom eller funksjonshemming ikke kommer seg til rådhuset i forhåndsstemmeperioden eller til stemmestedet på valgdagen.

Har du behov for å få avgitt din stemme hjemme, ta kontakt med servicekontoret på telefon 71 55 96 00 innen mandag 12. september.

Vi kommer hjem til deg!


Brevstemming

Dersom du ikke er i Halsa under forhåndsstemmeperioden eller valgdagen, kan du stemme per brev.

Slik brevstemmer du


Stemmeseddelen

Du har tre alternativer å velge mellom. Sett kryss ved det alternativet du ønsker å gi din stemme. Stemmesedler uten kryss teller som blank stemme.

Stemmeseddel - rådgivende folkeavstemning 26. september 2016 (PDF, 828 kB)


Dokumentasjon

Aktiviteter kommunereform

Publisert av Bente Normann Løvik. Sist endret 20.09.2016 09:54
Fant du det du lette etter?