Legetjeneste

Halsa legekontor

Besøksadresse:
Halsa legekontor
6683 Vågland

 

E-postadresse
legekontor@halsa.kommune.no

Halsa legekontors hjemmeside
 

Kontortid
Hverdager klokken 08:00 - 15:30

 

Telefontid
Hverdager klokken 08:00 - 11:00 og 13:00 - 14:00

 

Bestill time på nett og sms

 

 

Kontaktpersoner Legekontor
Kontaktpersoner Legekontor
Navn (e-post)FunksjonTelefonnummer
Hanne Boksasp BrynLege71 55 96 50
Kjell Ivar HelgestadLege71 55 96 50
Åse HofsetSekretær71 55 96 50
Inger Berit KvandeMedarbeider71 55 96 50
Anne Grete BottenMedarbeider71 55 96 50
Legevakt utenom telefontidBehov for legehjelp som ikke kan vente116 117
Øyeblikkelig hjelpBehov for hjelp som haster113

 

 

Fastlegen
Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

 

Forskrift om fastlegeordningen i kommunene

 

Alle som har behov for øyeblikkelig hjelp, får hjelp når situasjonen tilsier det.

 

Oppgaver
Pasientbehandling og legevakt
Medisinsk tilsyn med sykehjemspasientene, smittevern, miljørettet helsevern, medisinsk ansvarlig for sykehjem, helsestasjon og hjemmesykepleie.

 

Pris på tjenesten
Du betaler egenandel.

Egenandel etter gjeldende norske satser, samt at en må betale for forbruksmateriell.

 

Informasjon om egenandel
Informasjon om pasientreiser

 

Legevakt
Halsa kommune har legevaktsamarbeid med Aure og Smøla (HAS-samarbeidet).

Legevaktsamarbeidet gjelder i tidsrommet:

klokken 15:30 - 08:00 på hverdager, samt lørdag, søndag og helligdager.

HAS-samarbeidet har tilgang til ambulansebåt, Øyvakt.

 

For øyeblikkelig hjelp, ring 116 117 

 

Ved vanlige henvendelser i kontortida der det ikke står om liv eller død, skal man ringe Halsa legekontor på telefon 71 55 96 50.

Dersom behov for øyeblikkelig hjelp skal en ringe 116 117 hvor en kommer til legevaktsentralen i Kristiansund. Spesialsykepleier/lege ved legevaktsentralen vil vurdere behov for legehjelp og om man skal ha ambulansetransport eller anna transport til legevakt.

 

Ved øyeblikkelig hjelp når det virkelig haster, skal du alltid ringe 113.

 

Kommunal øyeblikkelig hjelp - Sengepost SIO (PDF, 191 kB)

Publisert av Bente Normann Løvik. Sist endret 18.10.2016 11:43
Fant du det du lette etter?