Adresseringsprosjektet - nye veinavn og nummer

Kommunen startet i 2010 et prosjekt med å innføre gatenavn og husnummer. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til. Adresseringen har som mål å bli ferdig i løpet av 2015. Da skal samtlige næringsbygninger, boliger og hytter ha fått egen adresse med navn og nummer.

Adressering i tettbygd strøk - Klikk for stort bilde

Veier og nummer
Adressen skal tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv. Gatenavn og husnummer er viktig for at utrykningskjøretøy som ambulanse, brann og politi finn fort fram. Vegadresser reduserer responstiden og kan spare liv. Andre store brukere av adresser er Posten, Folkeregisteret, Telenor osv. Kommunen har også bruk for vegadresser i for eksempel hjemmetjenste og andre tjenester der det er viktig å finne fram. Vegadresser blir og i stor grad brukt i bilnavigeringssystem GPS) og i kartløsninger på internett der en kan søke på adresser.

Geodataansvarlig i kommunen står for oppdeling av områder i adresseparseller og bestemmelse av start og stopp punkt for nummertildelinga. Selve veinavnene er det et eget stedsnavnutvalg som innhenter gjennom dialog med lokalutvalg og innbyggerne.

Du vil finne oppdatert informasjon om adresseringsprosessen på denne nettsiden framover. Her vil du finne kommunens adresseplan 2010-2015. Det blir fortløpende lagt ut kartutsnitt der du bor, med gatenavn og husnummer etter hvert som veinavn blir vedtatt av formannskapet.

Avstandsprinsipp - Klikk for stort bilde I spredt bygd strøk kan tildeling av adressenummer skje i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. En avstand på 430 meter gir således adressenummer ca 43. Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at en automatisk får reservert ledige nummer og en får parallell nummerering. Dette kan være til nytte for de som skal finne fram til en oppgitt adresse, forutsatt de er kjent med at dette prinsippet er benyttet.

 

Nummer langs vei - Klikk for stort bilde Avstandsprinsippet kan brukes sammen med ordinær nummerering på samme veg. Eksempelvis når vegen starter i tettbygd strøk med ordinær nummerering som går over i mer spredt bygd områder. Det kan da være hensiktsmessig å gå over til avstandsnummerering.

Publisert av Robert Sørlie. Ansvarlig Robert Sørlie. Sist endret 20.05.2014 09:51
Fant du det du lette etter?