Reguleringsplaner

Kart En reguleringsplan beskriver hvordan et geografisk område skal utvikles. Ved å gå inn på kommunens kartportal, kan du finne reguleringsplan(er) for et bestemt område eller eiendom.

Klikk på fanen "Plan og byggesak" og velg "Gjeldende reguleringsplan".  Du vil da få opp plangrenser i kartet og planflater tegnes opp etter hvert der det finns. Ved å klikke på planen får du opp detaljerte opplysninger om planen. Du kan også velge å se nye planer som er under behandling.

For eldre reguleringsplaner kan informasjonen være noe begrenset. Det samme gjelder dokumenter knyttet til planene. Det kan vises både gjeldende planer og planforslag (planer under arbeid). En del av de eldre reguleringsplanene er scannet fra papirkart. Det jobbes for tiden med å knytte vårt digitale planregister opp mot  WEB kartløsningen, slik at detaljerte og oppdaterte planopplysninger kan hentes fram og plandokumenter (pdf-kart og bestemmelser) kan lastes ned. Da vil en få opp en plandialog der man får en direktekobling til alle dokumentene i saken, samt en tidslinje som viser status i planprosessen.

 

Overordnede arealplaner

Kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB) 1998-2009
Delplan Liabø (PDF, 623 kB) 1998-2009
Delplan Halsanaustan (PDF, 507 kB) 1998-2009
Delplan Valsøya (PDF, 680 kB) 1998-2009
Delplan Otnes-Enge (PDF, 764 kB) 1998-2009
Delplan Valsøybotn (PDF, 484 kB) 1998-2009
Delplan for hytter (PDF, 292 kB) 2007-2017
Delplan for Sjøområder (PDF, 2 MB) 2004-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner pr. 31.03.2014

Last ned komplett liste (pdf) her (PDF, 31 kB), eller i se i kartportalen som beskrevet over.

 

Nye reguleringsplaner

Oppstart av nye planarbeider annonseres under "Offentlige høringer", plangrense legges ut på Webkart med kobling til plandialog med relevante plandokumenter og status. Alle nye planer som skal godkjennes må også leveres digitalt på gjeldende SOSI-standard (plan versjon 4.5).

 

Priser på tjenesten

Gebyrregulativ for behandling av saker i henhold til plan- og bygningsloven (PDF, 88 kB)

Kontaktpersoner reguleringsplaner
Kontaktpersoner reguleringsplaner
Navn (e-post)FunksjonTelefonnummer
Åse Bergsetplanlegger71 55 96 21/995 78 922
Publisert av Robert Sørlie. Sist endret 23.02.2016 11:44
Fant du det du lette etter?