Eiendom og Oppmåling

Her under finner du skjema som benyttes ved søknad om fradeling av eiendom, rekvisisjon av oppmålingsforretning, seksjonering av bygg og diverse som skjema benyttes til skjøter, servitutter og heftelser i forbindelse med omsetning av fast eiendom.

Ved fradeling av ny eiendom (gjelder også festetomter) brukes eget søknadsskjema (fradeling og oppmåling). Søknaden krever en del opplysninger om tomteforhold, veg, vann og avløp, samt eventuelt vedlagt dispensasjonssøknad i forhold til gjeldende reguleringsplaner. For bebygd eiendom under 2 dekar kreves det også erklæring om konsesjonsfrihet.

For arealoverføringer mellom naboeiendommer leveres eget søknadsskjema om arealoverføring. Arealoverføring anbefales der hvor fradelt parsell skal inngå i eksisterende eiendom, uten at det tildeles nytt bruksnummer.

Ved kartlegging av eksisterende eiendom, feilretting og grensejusteringer kreves kun "rekvisisjon av oppmålingsforretning".
 

Publisert av Robert Sørlie. Sist endret 28.06.2016 15:19
Fant du det du lette etter?