Boligsosialt arbeid

Guri Reiten - Klikk for stort bildeGuri Reiten Halsa kommune har fått innvilget midler fra Fylkesmannen til en 50%stilling for ett 3-årig prosjekt innenfor boligsosialt arbeid. Guri Reiten ble tilsatt i stillingen f.o.m. 26.08.13

Hovedmålene for prosjektet er å sette fokus på og arbeide for:

 • Økt sosial og økonomisk trygghet
 • Bidra til at bostedsløse og andre vanskeligstilte får varig og tilfredsstillende bolig samt at de skal bli i stand til å beholde boligen
 • Gjøre brukerne i stand til å bo i egen bolig gjennom råd og veiledning, og ikke minst gjennom praktisk bistand

Det boligsosiale arbeidet skal samordnes med kommunens øvrige tjenester slik at disse kan forsterkes og forbedres.

 

I prosjektet skal det arbeides med følgende oppgaver:

 • Boveiledning, botrening og praktisk oppfølging i bolig
 • Økonomi og økonomistyring i hverdagen (innkjøp/kosthold)
 • Forebygge i forhold til rus/psykososiale problem
 • Være behjelpelig med å strukturere hverdagen – økt satsing på arbeid og aktivitet
 • Ettervern og etablering i egen bolig etter institusjonsopphold
 • Bistand i bygging av positivt nettverk
 • Aktivt motivasjonsarbeid

 

Målgrupper som en ønsker å prioritere er:

 • Personer som er rusmiddelavhengige
 • Personer med psykiske lidelser
 • Unge foreldre i en etableringsfase
 • Ungdom med sammensatte og ofte udefinerte problemer/lidelser
 • Flyktninger

 

For å få til en solid forankring i kommunen er det viktig at arbeidet innenfor det boligsosiale arbeidet innleder ett godt samarbeid med andre enheter innenfor

 • kommunen (frivillighetssentralen, folkehelsekoordinator, psykisk helse, hjemmebaserte tjenester osv.),
 • frivillige lag og organisasjoner (bygdekvinnelag, sanitetsforeninger, idrettslag, ungdomsråd osv.) og
 • statlige aktører (ACT-team, rusinstitusjoner, psykiatrisk poliklinikk, rus-team, NAV, politi, fengsel, KIF, OT osv)
 • Flyktningetjenesten

 

 

Kontaktpersoner boligsosialt arbeid
Kontaktpersoner boligsosialt arbeid
Navn (e-post)FunksjonTelefon
Guri ReitenVeileder boligsosialt arbeid94 85 46 44

 

Rutine for boligsosial oppfølging (PDF, 25 kB)

 

Søknad om boligsosial oppfølging (PDF, 9 kB)

Publisert av Bente Normann Løvik. Sist endret 22.06.2015 13:29
Fant du det du lette etter?