Renovasjon

Renovasjonen gjelder hele kommunen. Den skal sørge for best mulig miljømessig og økonomisk forsvarlig innsamling, oppsamling, transport og sluttbehandling av avfallet.
 

Renovasjonskalender andre halvår 2017

Miljøstasjon

Priser

 

 

Husholdningsavfall

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander, som skal bringes til miljøstasjonen på Liabøen.

Husholdningene får utdelt dunk med grått lokk for restavfall, og dunk med blått lokk for papiravfall og kartonger. Til plastinnsamling benyttes blank plastsekk som blir levert der du bor.


Miljøstasjon

Spesialavfall og annet avfall du ikke kan levere til vanlig renovasjon, leveres på miljøstasjonen.

Eksempel på spesialavfall


Hjemmekompostering

Husholdningen kan få redusert avfallsgebyret ved å inngå kontrakt om hjemmekompostering og ved fellesordninger.

 

Hytterenovasjon

Hytterenovasjonsdunker er satt ut i kommunen, og skal kun benyttes av eiendommer som har fått godkjent slik avfallsordningen.

 

Glasscontainere

Glasscontainere er satt ut omkring i kommunen.


Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med husholdningsavfallet, men leveres på miljøstasjonen på Liabøen. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer avfall.

Flytting av returpunkt for glass- og metallemballasje:

Rodalen:
Fra plassering ved "gamle butikken" i Rodalen til ny plassering til firma Austad & Bjerknes i Renndalen.

Halsanaustan:Fra plassering ved Felleskjøpet til ny plassering ved hyttecontainer på parkeringsplass nedenfor kryss E39- fylkesveg Industriområdet/Innreiten

 

Halsa kommune er medlem av Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) som administrerer tømmeordning og sluttbehandlingen av avfallet fra kommunen. Renovatøren for inntransport av husholdningsavfallet er Bjarne Øverland AS.


(NIR) administrerer også innsamlingsaksjoner for spesialavfall (egen annonsering).

 

Forskrift for husholdningsavfall og tømming av slamavskillere i Halsa kommune. (PDF, 501 kB)
 


Du kan lese mer om behandling, sortering og levering av de ulike avfallsfraksjoner på hjemmesiden til Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap.

 

Last ned NIR-tømmekalender på din telefonenNIRapp - Klikk for stort bilde

 

Du kan nå laste ned App fra NIR. Appen gir deg full kontroll på neste tømming. Har du noen gang glemt å sette frem papirdunken eller plastsekken? Tiden hvor du leter huset rundt etter tømmekalenderen er over. Nå får du påminnelse dagen før direkte på din mobil.


Tømmeappen gir deg info om følgende:

  • Din tømmekalender
  • Varsel om avfallshenting
  • Automatisk varsel om ruteendringer
  • Nærmeste returpunkt
  • Nærmeste hytterenovasjonspunkt
  • Nærmeste miljøstasjon med info om åpningstider
  • Tilbakemeldingstjeneste


Så enkelt er det:

  1. Søk etter NIR tømmekalender i AppStore(iPhone) eller i Google Play(Android)
  2. Last ned appen
  3. Angi navn og adresse, kommune og område, og du er i gang


Priser på tjenesten

Kommunale avgifterLovgrunnlag

Forurensingsloven
Avfallsforskriften

 

Fant du det du lette etter?

Om du har spørsmål om tjenesten, ta kontakt med kontaktperson for renovasjon.
 

Kontaktpersoner Renovasjon
Kontaktpersoner Renovasjon
Navn (e-post)TittelTelefon
Lars Wiikavdelingsingeniør71559622/90662988
Publisert av Kirsten Bøe. Sist endret 19.07.2017 11:33
Fant du det du lette etter?