Voksenopplæring

Målgruppe

  • Voksne innvandrere med rett til norskopplæring og kurs i norsk samfunnskunnskap
  • Voksne med rett til spesielt tilrettelagt voksenopplæring i forhold til grunnleggende ferdigheter
  • Voksne som søker grunnskoleopplæring

Hva kan vi bistå med?Norskopplæring for voksne innvandrere

Halsa kommune kan gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til innvandrere som har rett til slik opplæring.

Hvem omfattes av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap? (PDF, 190 kB)

Søknadsskjema norsk og samfunnskunnskap (PDF, 189 kB)


Innvandrere som ikke har rett til gratis opplæring, kan delta på opplæringa. Disse må betale for undervisning og undervisningsmateriell selv - se prisliste (PDF, 180 kB)

Registreringsskjema for norskopplæring for fremmedspråklige voksne uten rett til gratis opplæring

Betalingsavtale - norskopplæring - elever uten rett til gratis opplæring (PDF, 138 kB)

Innvandrere som har fått opphold etter 1. september 2005 kan ha plikt til å delta på kurs eller vise norskferdigheter for å få permanent bosetting.


Spesialundervisning for voksne


Voksne som har rett til slik opplæring vil få et særlig tilrettelagt tilbud mest mulig i tråd med tilrådingen fra sakkyndige instanser.Grunnskoleopplæring for voksne


Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud om slik opplæring. Siden det er svært få som søker om slik opplæring, er det aktuelt for kommunen å samarbeide med nabokommunene om dette. Undervisningen kan derfor bli lagt til en annen kommune.

Søknadsskjema grunnskoleopplæring for voksne

Mer informasjon om grunnskoleopplæring for voksne (PDF, 171 kB)


IMDI - integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Utdanning.no
vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Hvem har rett til norsk og samfunnskunnskap?
Gratis norskopplæring på nett

Publisert av Bente Normann Løvik. Ansvarlig Marie Botten. Sist endret 10.11.2016 14:53
Fant du det du lette etter?