Søknad om barnehageplass

 

Hva får du?

Barnehageplass


Kan du få tilbudet?

Barn i alderen 0 - 6 år, bosatt i Halsa kommune, har rett til barnehageplass. Barn som fyller ett år i september eller oktober, har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Hvis barnet er under 1 år, kan det få tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet i barnehagene.


Pris på tjenesten

 

Søknad om redusert foreldrebetaling/
gratis kjernetid i barnehage

 


Rettigheter og plikter

Halsa kommune har plikt til å sørge for denne tjenesten og har tre kommunale barnehager dere kan søke plass ved:

Barnehagene skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnets behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

 • barnets alder
 • barnets funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Bruk av den kommunale barnehagetjenesten er frivillig.


Disse blir prioritert

 • barn med nedsatt funksjonsevne
 • barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester
 • 5-åringer, siste år før skolestart
 • minoritetsspråklige barn
 • barn til enslige forsørgere som er i arbeid eller utdanning
 • søsken prioriteres
 • barn der begge foresatte er i arbeid eller utdanning
 • barn som ikke har lekekamerater i nærmiljøet
 • På like vilkår prioriteres helplass foran delte plasser


Krav til søker

Når du fyller ut søknadsskjemaet må du ha fødselsnummer (11 siffer) både for barnet og foresatte for hånden.

Når du har sendt inn søknaden vil du få et referansenummer. Husk å ta vare på dette. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet. Du vil deretter motta en bekreftelse på e-post.


Slik søker du

Søknadsfristen for hovedopptak er 15. februar. Dette kunngjøres hvert år i januar. Barnehageåret strekker seg fra 15. august det ene året til og med 14. august påfølgende år.

Halsa kommune gjennomfører et samordnet opptak. Dette blir foretatt administrativt av enhetsleder for barnehagene i samarbeid med barnehagestyrerne. Dette skal sikre likebehandling av alle søknadene.

 

Barnehagesøknad 2016 - 2017

Barnehagesøknad 2017 - 2018

 

 

 

Brukerstøtte

Om du trenger hjelp til å søke elektronisk, er du velkommen til å ta kontakt med enhetsleder for barnehagesektoren. Ta med nødvendig personopplysning, fødselsnummer etc.


Saksgang

Opptaket skjer i mars. Dine ønsker og behov tillegges stor vekt ved hovedopptaket. Opptaket skjer i perioden fram til barnet skal begynne i grunnskolen. I etterkant av opptaksmøtet, får du en skriftlig tilbakemelding om barnet har fått plass og i hvilken barnehage. Er ikke første ønske oppfylt, har barnet rett til å stå på venteliste ved ønsket barnehage.

Man kan søke om barnehageplass gjennom hele året. Opptak av barn utenom hovedopptak skjer fortløpende etter hvert som plasser blir ledige. Ved søknad utenom hovedopptak er det enhetsleder som foretar opptak.

Er ikke første eller andre ønske oppfylt etter hovedopptak, kan du be om skriftlig begrunnelse.


Klage

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til Halsa kommune.


Fant du det du lette etter?

Ta kontakt med enhetsleder for barnehagene om du trenger mer informasjon.
 

Kontaktpersoner barnehage
Kontaktpersoner barnehage
Navn (e-post)FunksjonTelefon
Anita HendenEnhetsleder barnehage71559745
Publisert av Bente Løvik. Sist endret 22.02.2017 12:44
Fant du det du lette etter?