Fra i morgen, fredag 27. oktober, utvider biblioteket åpningstiden med 2 timer.

vaksine

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg. Det blir anledning til å ta influensavaksine ved helsestasjonen mandag 30. oktober og fredag 3. november.

  • Sykepleier 100 % stilling (eller annen relevant høgskoleutdanning). Det er ønskelig med kompetanse eller erfaring fra arbeid med psykisk helse/rus
     
  • Helgestilling 14 %
     
  • Tilkallingsvakter
John Ole Aspli

Halsa formannskap vedtok 3.oktober å tilby John Ole Aspli fra Rindal stillingen som ny kommunalsjef.

Gapahuken i Betna

 

Lag og organisasjoner kan søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknader om forhåndsgodkjenning av prosjekter og anlegg som faller inn under ordinær spillemiddelordning har frist 15. oktober 2017.

Søknad om tilskudd til idretts-, nærmiljø-, friluftsanlegg fremmes elektronisk på siden www.idrettsanlegg.no .

Alle som søker spillemidler plikter å gjøre seg kjent med "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".


Kontakt Halsa kommune ved eventuelle spørsmål.

Rådgiver næring og kultur