Halsa kommune legger Formannskapets innstilling til budsjett/økonomiplan 2018-2021 til offentlig ettersyn.

I desember i fjor døde det åtte nordmenn i brann. Det vil si at det omkom en person hver fjerde dag. Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine

Arbeidsgiver: Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS)

Stillingstittel: Daglig leder

Sted: Halsa

Frist: 01.02.2018

Tiltredelse: 01.08.2018

Varighet: Fast

Kulturhistorie


Halsa kommune er i gang med arbeid med kulturarvplan. Det er mål om at alle kommuner i landet skal utarbeide en slik plan for å bedre være i stand til å forvalte, formidle, verne og skape nye muligheter med utgangspunkt i kulturarven.

Møtene i partssammensatt utvalg og Fellesnemnda med møtested Hemne, den 27. november, er avlyst. 

I samarbeid med Veglo AS arrangerer NIR innsamling av farlig avfall fra husholdningene. Dette innbefatter blant annet spillolje, malingsrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler m.m., samt elektrisk og elektronisk avfall fra husholdning. 

Er du en av dem som ikke riktig vet hvor eiendomsgrensene dine går? Eller har du mistanke om at grensene på kartet er feil? Har du en eiendom som aldri har blitt oppmålt, men som kanskje er beskrevet i en skylddeling den gang tomta ble fradelt. Dette gjelder eiendommer som ligger i kartet med fiktive grenser eller som en sirkeleiendom.

 

På grunn av mistanke om skrantesjuke hos en hjort felt under jakt i Gjemnes kommune ønsker myndighetene nå økt prøvetaking i området. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for å legge til rette for prøveinnsamling fra jakt i det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke. Denne kartleggingen er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet (VI) og NINA.

Fra i morgen, fredag 27. oktober, utvider biblioteket åpningstiden med 2 timer.